traditionell kapitalförsäkring

Oberoende och kostnadsfria jämförelser av kapitalförsäkringar. SEB Kapitalförsäkring trad, 1 ,41 kr, (2 ,41 kr resp. 2 ,52 kr om du valt att betala premieavgifter). Folksam Kapitalförsäkring traditionell förvaltning, 2 ,42 kr, 2 ,94 kr. Danske Bank Danica Pension - Depåförsäkring, 2 ,34 kr, 2 ,25 kr. Skandia Kapitalförsäkring Skandia Framtid (via. Kapitalförsäkring traditionell är ett flexibelt pensionssparande där din pension växer oavsett det finansiella läget med en garanti ränta. traditionell kapitalförsäkring