kusingifte

I Sverige är kusingifte tillåtet. Det finns ingen lag mot det i Sverige. Äktenskap och sexuellt umgänge mellan personer som är i direkt upp- eller nedstigande led besläktade med varandra är förbjudet i lag. Sexuellt umgänge mellan halvsyskon är däremot inte förbjudet och halvsyskon kan efter. EB påstår att amerikansk forskning visar att kusingifte inte ger mera skador på foster än om fyrtioåriga kvinnor föder. Detta gäller USA! Något helt annat gäller för länder där klan och stamsamhällen råder och släkten är ingifta i århundraden. Att svamla om rasism är rent horribelt! Storbritannien och Norge. Risken för att barnet som är ett resultat av kusingifte ska få genetiskt betingade sjukdomar som slår igenom är mycket större än mot "normalt". Detta pga. att kusiner i genomsnitt delar % av genomet, vilket ökar risken för att båda har samma gen i arvsmassan defekt (om det handlar om reccesiva. kusingifte

Kusingifte Video

Recessiva autosomala sjukdomar