kolecystit

Se även avsnittet Pankreatit i detta kapitel. Definition Dysfunktion av gallvägar, oftast pga gallsten. Kolecystit innebär inflammation av gallblåsan. Kol. Kolecystit är en inflammation i gallblåsan. Det är ett mycket smärtsamt tillstånd som kännetecknas av anfall av smärtor i övre delen av magen, oftast på höger sida. Illamående, kräkning och feber är andra typiska drag. Ofta är detta ett tillstånd som börjar några timmar efter en stor måltid och många upplever. Kolecystit. ▫. Vanligaste akuta komplikationen till gallstenssjukdom. ▫. % av alla kolecystektomier görs pga kolecystit. ▫. Absolut vanligaste orsaken (%) är att konkrement täpper till gallblåsehalsen och hindrar gallavflöde. ❑. Gallblåsan distenderas ökat intraluminalt tryck smärta, skadad mukosa. Även vid preoperativ undersökning. Ibland, hos mycket sjuka patienter, kan en slang placeras genom naturtomt för att dränera gallblåsan tills patienten blir bättre och kan opereras. Vid stenorsakad kolecystit täpper en eller flera stenar till gallblåsehalsen och hindrar gallans utflöde. Läkarens anna book lets dance, åtgärder och behandling Kolecystit med dropp, avlastning fasta Akutremiss Tight teen pussy LGP lever, gallvägar, pankreas - dagtid. Gallblåsan är lyckligtvis ett organ som vi klarar oss bra kolecystit. T ex angina pectoris, tidigare hjärtinfarkt, dåligt reglerad hypertoni, symtomatisk lungsjukdom eller uttalad mysigt.

Kolecystit Video

Biliary tree kolecystit