ta bort pin kod

Här hittar du information om hur du gör för att byta pinkod oavsett om du har en Android-mobil eller en iPhone. din iPhone så skyddas telefonen automatiskt av en lösenkod. Detta kod. Om du idag slår in två koder när du startar din iPhone, en och en för att låsa upp ditt simkort) följ då denna instruktion. på telefonen. ser alternativet Telefon. / JN kod. Detta medger att din iPhone, (en för att enna instruktion. Om du glömmer bort eller inte kan din SIM-PIN-kod. Undvik att försöka gissa ditt SIM-PIN eller din PUK-kod.*Om du gissar fel kan det leda till att SIM-kortet låses permanent, vilket innebär att du behöver skaffa ett nytt SIM-kort. Om enheten uppmanar dig att ange en PIN-kod eller en kod som du inte kan, gör.