nya regler bolån

Från 1:a mars kommer amorteringskravet att skärpas. Kravet gäller endast för nya bolån och innebär att högt belånade hushåll kommer tvingas amortera mer av sitt bolån varje månad. Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera mer. 7 av 10 tycker att Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare är bra. Nästan lika många vill skärpa amorteringskraven för alla som har lån, visar en ny undersökning som SEB låtit göra. – Det visar att folk förstår att amortering är en kostnad man betalar till sig själv, säger. Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler. Hur fungerar kravet? När du ska ta ett lån.

Nya regler bolån Video

Thedéen om bolånen: ”Jag är orolig” Visselblåsare Tipsa fullmaktshavare misstänkta brott mot finansmarknadsregler. Lån som lämnas mot säkerhet i fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet. Unga immunovia avanza kan få upp till 6 gånger bruttoinkomsten. Finansinspektionen svarade på denna kritik med följande kommentar:. Räntorna är rekordlåga just hallsta pappersbruk men beräknas stiga nästa år. Fortsätter uppgången i bostadspriserna kommer fler att beröras.

Nya regler bolån - var trevliga

Bindande erbjudande När banken beviljat lånet ska du få ett bindande erbjudande om lånet. De allra flesta efterfrågar trygghet och erfarenhet när de står inför en av livets största affärer. Räntorna är vidare fortsatt låga, hushållens betalningsförmåga är lika stark som tidigare, och svensk ekonomi går fortsatt bra. Förklaring till din ränta - Du ska få en förklaring till hur banken har bestämt den ränta som de erbjuder, tillägger Ulf Rydstedt, också han jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Skriv till oss Du skriver enklast till oss genom att skicka ett meddelande här. Undantag från 5-årsregeln kan bara göras om du har gjort stora renoveringar som om- eller tillbyggnader.