hur mycket sprit får man ta in från tyskland

Tullregler. Du kan som konsument avgiftsfritt införa varor köpta i ett EU-land till Danmark, så länge varorna är inköpta för eget bruk. Detta gäller alla varor, inklusive tobak, sprit, öl och vin. Vid eget bruk förstås att varorna bara förbrukas av dig, medlemmar av ditt hushåll eller privata gäster. Varorna får inte ge anledning till. Fritt fram att köpa sprit i Tyskland Men killarna har inte mycket att oroa sig för. Det finns inga regler för hur mycket alkohol en svensk får köpa med sig från ett annat EU-land. Så länge man kan hävda att det är för privat bruk är gränserna öppna. Varje dag passerar tusentals svenska bilar tullkontrollen. Det är däremot inte tillåtet att ta betalt för alkoholen, även om det bara skulle täcka de kostnader du haft för inköpet. Det finns ingen egentlig övre gräns för hur mycket alkohol du får föra in, men det ska vara för ditt eget eller din familjs behov. De siffror som presenteras nedan är tullverkets riktlinjer. Dessa är dock, av EU. hur mycket sprit får man ta in från tyskland