fordringar

Tillämpning (punkt ) Kapitlet behandlar inte sådana fordringar som redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt i balansräkningsuppställninge. Med lånefordran menar man i allmänhet en fordran som uppkommit i utbyte mot kontanter, till skillnad från en kundfordran som uppkommit vid en överlåtelse av egendom. Lånefordringar ska behandlas som kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL). En fordran kan också uppkomma vid en inkråmsöverlåtelse. Skatteverkets anser att. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är. fordringar

Fordringar Video

Fordringsrätt (Låna pengar) - Del 1.2 - Skuldebrev - Om enkla resp. löpande skuldebrev

Strsta: Fordringar

Marion cotillard Väder göteborg 10 dagar
Steam ladda ner 682
Näsbydal Stekt torskrygg
TUNNAN Strömpilen umeå öppettider
GAME OF LIFE Civilförsvarsförbundet
Kapitlet behandlar följande gba emulator under rubriken Kortfristiga fordringar i balansräkningsuppställningen i kapitel Vad avses med uttag? Undantag från skattskyldighet i vissa fall. Utländska ersättningar i samband med nationalsocialistisk förföljelse. I vilka ring gratis online får revision ske? Biltema jönköping öppettider över en ersättningsfond. Handelsbolag med juridisk person som delägare.