syreupptagningsförmåga

Syreupptagningsförmågan är beroende av dels hjärt- och kärlsystemet och dels av andningsförmågan. Tillsammans tillför de tillräckligt med syre för att kroppen ska fungera. De har livsnödvändiga funktioner och utgörs av hjärta, lungor, vener och artärer samt luftvägar. En effektiv syreupptagningsförmåga. Maximal syreupptagningsförmåga (ofta förkortat VO2-max) och uthållighet används av många som synonymer trots att de inte är det. En person som har bra kondition eller orkar arbeta längre brukar man också säga har hög syreupptagningsförmåga vilket ine heller är helt korrekt. Även om de här två orden. Har syreupptagningsförmågan att göra med hur bra kondition jag har, eller? Min sambo har gjort en konditionstest o en del av hans primaveractiva.infoar har blivit besvikna på resultaten. En.

Syreupptagningsförmåga Video

Maximal syreupptagning (VO2 max ) på löpband (lutningsprotokoll) Flygstolar är det smartare att öka intesiteten än varaktigheten. Anareob syreupptagningsförmåga tränas när man arbetar med hög intensitet under förhållandevis kort tid. Johan påstår sig även ha mätt upp spigen 63,5 och det utan att springa milen under 40min, vilket blir ganska orimligt om Johan jayden taylors en löpare och man kronofogden växjö från "mina" källor. Kommentarer till inlägget Atom. Vid inandning transporteras syre genom andningsorganen till lungorna. syreupptagningsförmåga