stadsdelsförvaltning

Presskontakt Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Öppettider 1 september–30 april: måndag–torsdag klockan – (telefonväxel –), fredag klockan – (telefonväxel –) 1 maj–31 augusti: måndag–torsdag klockan – (telefonväxel –), fredag. och stadsdelens demokrati- och kulturarbete. Eva-Britt Leander, av de flesta känd som Evis, har arbetat i Spånga-Tensta under hela sitt yrkesliv. Först som idrottslärare, sedan som biträdande rektor och de senaste 13 år som tjänsteman i stadsdelsförvaltningen. Hon är en av dem som inte längre är kvar. Här finns Lundbys lokala utvecklingsprogram (LUP) som visar vad politikerna i stadsdelsnämnden har prioriterat inom stadsutveckling och fysisk miljö. Lundbypriset ​ · Höst- och vårprogram ​ · Kontakta Göteborgs Stad · Felanmälan - gator, torg, parker · Lämna synpunkter · Vattenläckor, elavbrott och andra störningar.

Stadsdelsförvaltning - Kopparberg Minerals

Som sakkunnig har rådet en viktig funktion i kontakten med politiker och tjänstemännen att påverka och ta till vara de frågor som berör pensionärers levandsförhållanden. Rådet ska kunna yttra sig över remisser, policydokument som berör funktionsnedsatta personer samt ha möjlighet att yttra sig över tjänsteutlåtanden innan beslut fattas i nämnd. Rikard Albrektsson, tfn 14 Enhetschef Försörjningsstödsenheten 2: Box , 22 Farsta E-post: En betydande del av stadsmiljöarbetet består i att aktivt följa stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontorens arbete med förändringar i stadsmiljön. I verksamhetsberättelsen kan stadsdelsnämnden följa upp åtagandena som gjorts i verksamhetsplanen.