ghetto sverige

Eftersom vi ofta talar om den snabba ghettofiering som sker i Sverige så tänkte jag att vi kunde samarbeta och sammanställa en lista över områden som MEA-fiera. I utländska städer levde i äldre tid den judiska befolkningen i särskilda kvarter, så kallade ghetton. Var det så i Sverige också? Det enkla svaret är nej, om man med ”äldre tid” avser epoken före talet. Judar fick inte ens leva i landet under medeltiden och tidigmodern tid, varför ghetton omöjligen kunde. Sverige har inga getton, detta är bara något de som bor i områdena försöker framställa dessa områden som för att de ska vara coola. Jag har jobbat som fastighetsskötare i en av Göteborgs förorter där det var mest problem en sommar, jag har ALDRIG sett ett område få så mycket uppmärksamhet.

Ghetto sverige Video

THE SWEDEN YOU DIDN'T KNOW EXIST 2 ghetto sverige