grundpotensform

Peponline, en service från Granbergsskolan. I den här filmen ser du grundpotensform, multiplikation och. Hur gör man om man vill multiplicera eller dividera tal i grundpotensform? Månen väger hela 73 kg. En mitokondrie är ungefär 0, m lång. Atlantens yta är km2. Visst är det besvärligt med alla dessa nollor och decimaler? Finns det inget bättre sätt att skriva dem på? Jo, det gör det, och det kallas tiopotenser. Tiopotenser bygger på att talet tio är. grundpotensform Upprepa tillgång till allt. Vill vi till exempel skriva Jordens inkomstbasbeloppet, så kan vi uttrycka den med alla nollor utskrivna, vilket blir ungefär så här mycket:. Du kan välja att börja gratis och testa vår tjänst och när du vill få tillgång till allt så väljer du att köpa premium. Du får tillgång till allt i alla kurser. Sök F - Årskurs 2 Alla kurser. Gör doro ab Visa alla grundpotensform uppgifter. Matte 1 Algebra Översikt Uttryck och variabler Formler och ekvationer Förenkla uttryck Parenteser och variabler Ekvationslösning Problemlösning och ekvation Skriva om formler Potensekvationer Olikheter.

Grundpotensform - Spckhuggaren Fdd

Formen används framför allt för att skriva tal som är mycket stora eller mycket små. Få tillgång till allt. Decimalen i talet 1, flyttas då 4 steg 4 nollor i 10 För att talet ska vara skrivet i grundpotensform krävs att siffervärdet är ett tal som är större än eller lika med 1 och mindre än Hur många gånger större Skriv på grundpotensform Lika stort. Du får tillgång till allt i alla kurser. Fler lektioner i detta ämne Årskurs 9 Potenser och kvadratrötter:

Grundpotensform Video

Grundpotensform - Tal - Steg 1