dopning

Under en sändning från P1 morgon, där man diskuterat personer som dopat sig, har jag hört två olika uttal av "doping". En person säger "doping" medan den andra personen säger "dopning". Vad är det korrekta sättet att uttala och skriva ordet? Vi har haft uppe frågan flera gånger. Språkrådet språkrådet. Under större delen av talet så har vi i Sverige benämnt fusk genom tillsatser av otillåtna preparat som doping. Det är också ett internationellt vedertaget begrepp som få länder hittat på andra ord för. Till exempel heter det doping i de övriga no. Dopning definieras enligt "Världsantidopningsbyrån" World Anti-Doping Agency (WADA) som bedrägligt eller vilseledande användande av en substans eller metod som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller är kapabel att förbättra idrottarens prestationer, eller förekomsten av en substans i idrottarens kropp  ‎Inledning · ‎Dopningslistan · ‎Olika dopningsmedel · ‎Historia.

Dopning Video

"Skönhetsideal och quickfixmentalitet" bakom anabolaökning - Nyhetsmorgon (TV4) dopning