metanserien

Alla olika kolföreningar har olika egenskaper. Det beror på hur många kolatomer det finns i kolmolekylen. För att hålla koll på det, har man sorterat de i olika serier. Denna serie kallas för metanserien. Kolväten är sorterade i en serie. Metan består av en kolatom eftersom kol kan binda till 4 andra atomer. Jag har gjort en tabell som visar summaformel, namn samt vad gasen har för form vid rumstempratur. Den här tabellen visar det ovan för de 10 enklaste/första i metanserien. Ett bra sätt för att träna in metanserien är att fråga en förälder eller kompis att förhöra de på metanserien. Envärd/flervärd, Stamkolväte, Alkohol, Molekylformel, Smältpunkt (C). Envärd, Metan, Metanol, CH3OH, Etan, Etanol, C2H5OH, Propan, Propanol, C3H7OH, Butan, Butanol, C4H9OH, Pentan, Pentanol, C5H11OH, Tvåvärd, Etan, Glykol, C2H4(OH)2, Trevärd, Propan, Glycerol, C3H5(OH)3,

Metanserien Video

Kolväten, metanserien Dessa skikt billiga resa samman av svaga bidningar. Avgiftning sker hos läkare. Observera att alla alkaner har ändelsen an. Dock i vanliga fall brukar CO 2 uppkomma då organiska ämnen bryts ned men det gör den inte eftersom det finns ont om syre. Alkaner metanserien fram till oktan Alla streck mellan atomerna nedan är symboler för kovalenta bindningar. Kol förekommer naturligt som tre former valuta thailand forex naturen 2.

Metanserien - 1970

Kol binder till 4 andra atomer för att också få ett fullt skall. Kolväten är opolära vilket gör att kolväten inte är lösligt i vatten. H   H   H  H    H. Följ i det periodiska systemet från kol ut till höger. I metanserien slutar alla med ändelsen -an. Då man förbränner kolväten bildas koldioxid som är en av de största bovarna när det gäller klimatet.