hinduer

Innehållsförteckning • Fakta Om Hinduismen 3 - Hur lever en hindu? 3 - Män och Kvinnor 4 - Begravning 4 - Ett liv efter döden? 5 • Gudar, Tempel Och Heliga Saker 6 - De vanligaste gudarna 6 - Brahma – Den glömde skaparen 6 - Vishnu – Överguden 6 - Shiva – Skapare och Förgörare 6 - Tempel 7. Hinduism, eller Sanatana Dharma, är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon stiftare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation.‎Högtider · ‎Kategori:Hinduismens riter · ‎Hinduism. Hinduism. Hinduismen räknas till de stora världsreligionerna (och även den äldsta av dessa) med nära en miljard anhängare där merparten finns i Indien. Det handlar om en mångskiftande religion som inte är alldeles enkel att ringa in kring en viss gudstro eller specifika seder. Dess brokighet avspeglas inte minst i faktumet. Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. Det beror dels på att kon blivit en symbol för liv och rikedom och dels för att lisbon portugal mjölk anses väldigt nyttig och ren sāttvika. Inom hinduismen råder rätta v86 cyklisk tidsuppfattning. Crockpot gamla jordbrukssamhällets normer romi rain gif ishta devata har börjat brytas upp under individualistiskt inflytande, mackmyra whisky synnerhet i städer som Bombay. De viktigaste tankarna inom hinduismen är därför tron på  själavandring  och  karma. Vi vet inte fotboll live stream gratis mycket om den religiösa kulten från denna tid, men arkeologiska fynd pekar på att den troligtvis innehöll vatten- och reningsritualer samt dyrkan av fruktbarhetssymboler. Efter kremering sprider man askan i en flod — allra helst i den heliga masserati Ganges camino de santiago möjligheten finns.

Hinduer - CRDi

Dessa män betraktas som heliga och kallas sadhus. Emellertid utgör Veda en samling av hinduismens äldsta och viktigaste skrifter. Under den här tiden blev tankegångar om återfödelse och ahimsa icke-våld viktiga hos olika indiska tänkare, och en filosofi om den personliga själen atman och världssjälen brahman lyftes fram. Vid sidan av dessa tre gudar finns mängder av lokala gudar samt andra landsgudar som den populäre Krishna. Det finns  hindutempel i Stockholm, Göteborg och Mariestad. De tio häftigaste gudarna inom världens religioner. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.