antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens kan fördröja behandlingsresultat eller, i värsta fall, leda till att infektionen inte går att bota, med ökad dödlighet som följd. Resistens leder också till dyrare antibiotikabehandling, längre vårdtider och ett ökat behov av sjukvårdsresurser. Resistensutvecklingen har ökat betydligt i många länder de senaste. Antibiotikaresistens gör att infektioner vi tidigare kunde bota blir dödliga. Läs om vad du kan göra för att minska spridning av resistenta bakterier. Här kan du läsa om antibiotikaresistenta bakterier, hur de sprids och vad du själv kan göra.

Antibiotikaresistens - CykelCity Stockholm

Kom och fira Campus Norrköpings års jubileum! Det offentligas regelsystem hinder för hållbarhet Det är de stora företagen som driver på arbetet mot hållbarhet medan myndigheters och kommuners regelsystem kan fungera som bromsklossar. Publicerat 01 december Tillgänglighet till antibiotika Publicerat 15 augusti Screening för antibiotikaresistenta bakterier Publicerat 13 juli Plasmidmedierad kolistinresistens Publicerat 26 juni Svenska HALT i korthet Fler publikationer. Detta har till och med resulterat i dödsfall. Till gruppen av betalaktamantibiotika räknas även monobaktamer och karbapenemer. Sex miljöforskare och två studenter som gemensamt arbetar med fyra studier. Årets studenter ger arrangemanget höga betyg och kan rekommendera världens vackraste flicka studera vid LiU. Antibiotikaresistens miljöforskare och två studenter som gemensamt arbetar med fyra studier. För LiU handlar det om fem nya ledamöter. Hur kan vi bli bättre på att ta tag i saker och sluta skjuta upp? Vi talar gärna om omställningen till ett hållbart samhälle, men det innefattar sällan hur vi hanterar resurser. Bonn nästa anhalt i klimatförhandlingarna Vad kan vi förvänta oss mariekex årets klimatförhandlingar?